2017

 1. Szczerbińska K, Prokop-Dorner A, Brzyski P, Barańska I, Ocetkiewicz T. Construct Validity of Attitudes Towards Vaccinations Scale (ATVS)-Part 2. European Geriatric Medicine 2017; 8(4): 325–329. DOI: 10.1016/j.eurger.2017.06.008
 2. Szczerbińska K, Brzyski P, Prokop-Dorner A, Ocetkiewicz T, Barańska I. Development and validation of Attitudes Towards Vaccinations Scale (ATVS) – part 1. European Geriatric Medicine 2017; 8(4): 320–324. DOI: 10.1016/j.eurger.2017.06.006
 3. Tomasik T, Krzysztoń J, Dubas-Jakóbczyk K, Kijowska V, Windak A. The systematic coronary risk evaluation (SCORE) for the prevention of cardiovascular diseases. Does evidence exist for its effectiveness? A systematic review. Acta Cardiol. 2017 Aug;72(4):370-379. DOI: 10.1080/00015385.2017.1335052. Epub 2017 Jul 14. PMID: 28705107
 4. Słaby K, Smoter, K.Polskich trawelebrytów podróż w miejscu, czyli o przekraczaniu granic kulturowych i jego edukacyjnych konsekwencjach na przykładzie programu „Azja Express”. Podstawy edukacji: Graniczność, pogranicze, transgresja. 2017;10:139158
 5. Froggatt K, Arrue B, Edwards M, Finne-Soveri H, Morbey H, Payne S, Szczerbińska K, Nele Van Den Noortgate, Lieve Van den Block. Palliative care systems and current practices in long term care facilities in Europe. Report of the European Association of Palliative Care Taskforce on Mapping Palliative Care Systems in Long Term Care Facilities in Europe. European Association of Palliative Care, Milan (2017)
 6. Berg K, Arino-Blaso S, Boscart V, Gray L, Hirdes J, Jonsson P, Meehan B, Morris J, Peel N, Pimm B, Topinkova E, Wheeler L, Björkgren M, Declercq A, Finne-Soveri H, Fries B, Head M, James M, Ljunggren G, Martin L, Steel K, Stewart S, Szczerbinska K, editors. interRAI Post-Acute Care and Rehabilitation (PAC-Rehab) Assessment Form and User’s Manual, Version 9.3. Washington  DC: Wydawca interRAI, 2017, Pages: 124-page manual plus 8-page form ISBN 978-1-62255-082-1
 7. Gray L, Arino-Blasco S, Berg K, Fries BE, Heckman G, Jonsson P, Kergoat M-J, Morris JN, Peel NM, Sinha S, Sjostrand F, Steel K, Wellens NIH, Bjorkgren M, Declerq A, Finne-Soveri H, Frijters D, Head M, Hirdes J, James ML, Ljunggren G, Martin L, Meehan B, Stewart SL, Szczerbińska K, Topinkova E, editors. interRAI Acute Care for Comprehensive Geriatric Assessment (AC-CGA) Form and User’s manual. Version 9.3. Washington DC: Wydawca interRAI, 2017. Pages: 110-page manual plus one 8-page form. ISBN: 978-1-62255-079-1
 8. Costa A, Hirdes J, Arino-Blasco S, Berg K, Boscart VM, Carpenter CR, Curtin-Telegdi N, Emond M, Gray L, Heckman G, Jonsson PV, Leyenaar M, Martin-Khan M, Melady D, Sinha S, Sjostrand F, Swoboda W, Wellens NIH, Morris JN, Bjorkgren M, Declerq A, Finne-Soveri H, Fries BE, Head MJ, James ML, Ljunggren G, Martin L, Meehan B, Smith TF, Steel K, Stewart SL, Szczerbińska K, Topinkova E, editors. interRAI Emergency Department (ED) Assessment System Manual, For Use with the interRAI ED Screener (EDS) and ED Contact Assessment (ED-CA), 9.3. Version 9.3. Washington DC: Wydawca interRAI, 2017. Pages: 110-page manual plus 4-page form          ISBN: 978-1-62255-072-2
 9. Gray L, Ariño-Blasco S, Berg K, Boscart VM, Heckman G, Hubbard R, Jónsson PV, Peel NM, Pimm B, Sinha SK, Wellens NIH, Wood S, Morris JN, Björkgren M, Declercq A, Finne-Soveri H, Fries BE, Head MJ, Hirdes JP, James ML, Ljunggren G, Martin L, Meehan B, Steel K, Stewart SL, Szczerbińska K, Topinková E. interRAI Acute Care (AC) Assessment Form and User’s Manual. Version 9.3. Washington, DC: interRAI, 2017.
 10. Horwath U, Szczerbińska K. Factors associated with unsettled relationships between residents and care staff in long-term care facility (LTCF). European Geriatric Medicine 2017;8(5-6):460-466
 11. Froggatt K, Payne S, Morbey H, Edwards M, Finne Soveri H, Gambassi G, Pasman R, Szczerbińska K, Van den Block L. on behalf of PACE. Palliative Care Development in European Care Homes and Nursing Homes: Application of a Typology of Implementation. J Am Med Dir Assoc. 2017;(18):550.e7-550.e14
 12. Morris JN, Declercq A, Hirdes JP, Finne-Soveri H, Fries BE, James ML, Geffen L, Kehyayan V, Saks K, Szczerbinska K, Topinkova E. Hearing the Voice of the Resident in Long Term Care Facilities – An Internationally Based Approach to Assessing Quality of Life. JAMDA 2018;19(3):207-215. DOI: 10.1016/j.jamda.2017.08.010
 13. Szczerbińska K, Streb J. Onkologia geriatryczna – badania przesiewowe. W: B. Gryglewska, T. Grodzicki (red.) Vademecum geriatrii dla lekarza praktyka. Tom 2. Wyd. Via Medica Gdańsk 2017; 123-130
 14. Topór-Mądry R, Stepaniak U, Doryńska A, Balcerzak B, Szczerbińska K, Sitko S, Pająk A, Drygas W, Marek M,  Goryński P, Wojtyniak B. Narzędzie do badania potrzeb zdrowotnych w społecznościach lokalnych metodą ankietową : załącznik. W: R. Topór-Mądry (red.) Model oceny potrzeb zdrowotnych w społecznościach lokalnych : metody i narzędzia. Konsorcjum Nauka i Zdrowie, 2017
 15. Szczerbińska K. Główne założenia projektu PACE. Międzynarodowa Konferencja: „Opieka u kresu życia nad osobami starszymi w placówkach opiekuńczych” 2017 marzec 31 – kwiecień 1; Kraków, Polska: p. 6
 16. Szczerbińska K. Jakość opieki paliatywnej w placówkach opieki długoterminowej w Polsce. Wyniki projektu PACE – badanie nr 1. Międzynarodowa Konferencja: „Opieka u kresu życia nad osobami starszymi w placówkach opiekuńczych” 2017 marzec 31 – kwiecień 1; Kraków, Polska: p. 28.
 17. Szczerbińska K, Kijowska V, Barańska I, Pac A, Finne-Soveri H, Gambassi G, Onwuteaka-Philipsen B, Payne S, Van Den Noortgate N,  Vernooij-Dassen M, Deliens L,  Van den Block L on behalf of PACE. Demographic and socio-economic characteristics of residents living and dying in nursing homes in six EU countries: results from the EU-funded PACE study. The 10th World Research Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC); 2017 maj 18-20; Madryt, Hiszpania: p. 1078
 18. Tanghe M, Van Den Noortgate N, Pivodic L, Deliens L, Van den Block L, Onwuteaka-Philipsen B, Szczerbińska K, Finne-Soveri H, Collingridge-Moore D, Piers R, on behalf of PACE. Medication use in the last 3 days of life in nursing homes. Results from the FP7 EU-funded PACE project in 6 European countries. The 10th World Research Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC); 2017 maj 18-20; Madryt, Hiszpania: p. 105.
 19. Froggatt  K, Van den Block L, Gambassi G, Szczerbińska K, Payne S, Onwuteaka-Philipsen B, Kylanen M. Mapping Palliative Care Development in Long Term Care Facilities in 29 EU Countries. The 10th World Research Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC); 2017 maj 18-20; Madryt, Hiszpania: p. 66.
 20. Smets T, van Dop N, Pivodic L, Piers R, Pasman R, Vernooij-Dassen M, Szczerbińska K, Gambassi G, Payne S, Kylänen M, Deliens L, Van den Block L. Palliative care knowledge, confidence and educational needs of care home staff in six EU countries: PACE cross-sectional study. The 10th World Research Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC); 2017 maj 18-20; Madryt, Hiszpania: p. 107.
 21. Pivodic L, Smets T, Deliens L, Van den Noortgate N, Onwuteaka-Philipsen B, Engels Y, Szczerbińska K, Finne-Soveri H, Froggatt K, Gambassi G, Van den Block L. Quality of care and quality of dying in care homes in 6 EU countries: main results of the epidemiological study of the PACE project. The 10th World Research Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC); 2017 maj 18-20; Madryt, Hiszpania: p. 67
 22. Onwuteaka-Philipsen B, Payne S, Gambassi G, Kylanen M, Szczerbińska K, Van den Noortgate N, Pautex S, Van den Block L. Integrating Palliative Care in Long Term Care Facilities: Research Challenges in a Cluster RCT in Europe. The 10th World Research Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC); 2017 maj 18-20; Madryt, Hiszpania: p. 68
 23. Szczerbińska K, Finne-Soveri H, Gambassi G, Onwuteaka-Philipsen B, Payne S, Van den Noortgate N, Deliens L, Lieve Van den Block L. Structures, Organization and Challenges of Long Term Care Facilities in Europe based on PACE Project. 21st IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics: Global Aging and Health: Bridging Science, Policy, and Practice; 2017 lipiec 23-27; San Francisco, USA; Innovation in Aging 2017;(1)S1:960
 24. Kylanen M, Peltola S, Smets T, Payne S, Szczerbińska K, Gambassi G, Pasman R, Van den Block L. Public or Private Service Delivery? Employees’ Attitudes to End-of-Life Care in Six EU Countries” 21st IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics: Global Aging and Health: Bridging Science, Policy, and Practice; 2017 lipiec 23-27; San Francisco, USA; Innovation in Aging 2017;(1)S1: p. 479
 25. Kijowska V., Szczerbińska K.  Ocena funkcji poznawczych u pacjentów opieki długoterminowej w Polsce – porównanie zakładów opieki długoterminowej i domów pomocy społecznej. Kongres Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego „KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+” 2017 listopad 17-18; Warszawa, Polska; Gerontol Pol 2017;25(4),p.279
 26. Kijowska V., Szczerbińska K. Występowanie  chorób przewlekłych i wielkich problemów geriatrycznych u pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych w Polsce – porównanie zakładów opieki długoterminowej i domów pomocy społecznej. Kongres „KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+” 2017 listopad 17-18; Warszawa, Polska; Gerontol Pol 2017;25(4),s.282
 27. Szczerbińska K.  Upadki osób starszych – czy możemy im zapobiec? IV Sympozjum Komisji Ergonomii PAU pt. Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej. 2017 listopad 3-4; Kraków, Polska; Materiały konferencyjne
 28. Horwath U, Szczerbińska K. Determinants of late-life depression in residents of long-term care facility. Pol Merkur Lekarski 2017;XLIII(257):2013-219

Powrót