2013

 1. Tomasik T, Kijowska V. EQUIP: European Society for Quality and Safety in Family Practice: quality improvement in general practice in the context of a European project. Eur J Gen Pract. 2013;19(4):266-7. DOI: 10.3109/13814788.2013.842971. Epub 2013 Oct 28. PMID: 24164547
 2. Tomasik T, Windak A, Seifert B, Kersnik J, Kijowska V, Dubas K. Lipid-lowering pharmacotherapy in Central and Eastern European countries in cardiovascular prevention: self-reported prescription patterns of primary care physicians. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2013;18(3):234-42. DOI: 10.1177/1074248412471196. Epub 2012 Dec 31. PMID: 23277158
 3. Kijowska V, Tomasik T, Domagała A. Poprawa Jakości Programów Nauczania W Medycynie Rodzinnej. Informacja O Projekcie Leonardo Da Vinci Na Rzecz Poprawy Jakości Opieki W Medycynie Rodzinnej. Problemy Medycyny Rodzinnej. 2013;14(4):75–78
 4. Czabanowska K, Klemenc-Ketis Z, Kijowska V. Does competency-based medical education in QI at primary health care level have a comprehensive theoretical model? Problemy Medycyny Rodzinnej. 2013;14(4):71-74
 5. Steel RK, Smith FT, Morris JN, Freeman S, Hirdes J, Curtin-Telegdi N, Berg K, Bjorkgren M, Declercq A, Finne-Soveri H, Fries BE, Frijters D, Gray L,  Hernard JC, Ljunggren G, Szczerbińska K, Topinkova E, editors. interRAI Palliative Care Clinical Assessment Protocols (CAPs) for Use with the Palliative Care Assessment Instrument Version.9.1. Wydawca interRAI, 2013, Pages: 76, ISBN: 978-1-62255-009-8
 6. Gray L, Arino-Blasco S, Berg K, Bula C, Gambassi G, Heckman G, Jonsson P, Kergoat M-J, Leff B, Martin-Khan M, Sinha S, Sjostrand F, Morris JN, Bjorkgren M, Declerq A, Finne-Soveri H, Fries BE, Frijters D, Hernard JC, Hirdes J, Ljunggren G, Smith TS, Steel K, Szczerbińska K, Topinkova E, editors. interRAI Clinical and Management Applications Manual For Use with the interRAI Acute Care (AC) Assessment Instrument Version 9.1. For use with the interRAI Acute Care Assessment Instrument. Scales, Screeners, problems, Clinical Action Points, and Quality Indicators. Wydawca Washington DC: interRAI, 2013, Pages: 84, ISBN: 978-1-62255-005-0
 7. Gray L, Arino-Blasco S, Berg K, Bula C, Gambassi G, Heckman G, Jonsson P, Kergoat M-J, Leff B, […] Björkgren M, Declercq A, Finne-Soveri H, Fries B, Frijters D, Henrard J, Hirdes J,  Ljunggren G, Morris J, Smith TS, Steel K, Szczerbińska, Topinkova T, editors. interRAI Acute Care (AC) Assessment Form and User’s Manual. Version 9.1. Wydawca interRAI, 2013, Pages: 84, ISBN: 9781936065202 drugie wydanie
 8. Hirdes J, Martin L, Curtin-Telegdi N, Fries B, James M, Rabinowitz T, Ashworth M, Björkgren M, Declercq A, Finne-Soveri H, Frijters D, Henrard J, Ljunggren G, Steel K,Szczerbinska K, Topinkova T, editors. interRAI Intellectual Disability (ID) Assessment Form and User’s Manual Version 9.2. Wydawca interRAI, 2013, Pages: 134-page manual plus 9-page form. ISBN: 978-1-62255-013-5
 9. Szczerbińska, Topinkova T, editors. interRAI Emergency Screen for Psychiatry (ESP). Assessment Form and User’s Manual. Version 9.1 Wydawca interRAI, 2013, Pages: 68-page manual plus 5-page form. ISBN: 978-1-62255-006-7
 10. Martin L, Ashworth M, James ML, Baas R, Hirdes J, Rabinowitz T, Brown G, Belleville-Taylor P, Morris J, Björkgren M, Declercq A, Finne-Soveri H, Fries B, Frijters D, Henrard J, Ljunggren G, Steel K, Szczerbińska, Topinkova T, editors. interRAI Intellectual Disability Collaborative Action Plans (CAPs): For Use with the Intellectual Disability Assessment Instrument. Version 9.2 Wydawca Washington, DC: interRAI, 2013. ISBN 978-1-62255-016-6
 11. Bień B, Błędowski P, Broczek K, Derejczyk J, Grodzicki T, Kędziora-Kornatowska K, Kokoszka-Paszkot J, Przygucka-Gawlik M, Klich-Rączka A, Kostka T, Machaj Z, Szczerbińska K, Wieczorowska-Tobis K, Żak M. Standardy postępowania w opiece geriatrycznej. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego opracowane przez ekspertów Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia. Gerontologia Polska 2013; 21(2):33-47
 12. Horwath U, Szczerbińska K. Determinants of late-life depression in residents of long-term care facility. Pol Merkur Lekarski 2017;XLIII(257):2013-219
 13. Szczerbińska K.  Wyzwania opieki długoterminowej – polski problem, europejskie rozwiązania. Opolska Pielęgniarka i Położna grudzień 2013; 6(17): 7-8
 14. Szczerbińska K. Edukacja osób starszych w zakresie zdrowego odżywiania się. W: B. Tobiasz-Adamczyk (red.) Od socjologii medycyny do socjologii żywienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2013. s. 205-217
 15. Szczerbińska K, Topinková E, Brzyski P, Finne-Soveri H, Richter T, Gindin J,  van der Roest H, Nikolaus T, Onder G, Bernabei R. Diabetic residents in the European nursing homes – are they provided recommended care? Results from the SHELTER Study. 9th Congress of the European Union Geriatric Medicine Society; 2013 październik 3-5; Wenecja, Włochy; European Geriatric Medicine 2013;1(1):12-13
 16. Szczerbińska K, Topinková E, Brzyski P, Finne-Soveri H, Richter T, Gindin J,  van der Roest H, Nikolaus T, Onder G, Bernabei R. Risk factors for undernutrition in the NH residents with diabetes mellitus. 9th Congress of the European Union Geriatric Medicine Society; 2013 październik 3-5; Wenecja, Włochy; European Geriatric Medicine 2013;1(1):28
 17. Gryglewska B, Głuszewska A, Szczerbińska K, Skalska A, Grodzicki T. Identification of seniors at risk scale as a hazard of longer stay in hospital. 9th Congress of the European Union Geriatric Medicine Society; 2013 październik 3-5; Wenecja, Włochy; European Geriatric Medicine 2013;1(1):153
 18. Szczerbińska K. Wyzwania opieki długoterminowej – polskie problemy, europejskie rozwiązania. Konferencja „Opolskie rozważania na temat opieki długoterminowej” 29.11.2013 Opole, Polska; Opolska Pielęgniarka i Położna grudzień 2013; 6(17): 7-8

Powrót