Komu dedykowany jest projekt

Program jest adresowany do osób w wieku 70 lat i więcej z aktywną chorobą nowotworową w różnym stadium, tj. u których stwierdzono chorobę nowotworową i/lub są w trakcie jej leczenia. Program jest realizowany dla osób mieszkających na terenie miasta Krakowa. Programem nie są objęte osoby przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz domach opieki lub domach pomocy społecznej.