Opis interwencji Nav-Care-EU

Program NavCare-EU jest niefarmakologiczną interwencją, której istotą jest asystowanie choremu w formie nawigowania go po systemie opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i zasobach społeczności, w której żyje, poprzez:

  • zapewnienie mu społecznego wsparcia (supporting)
  • wzmacnianie pozycji pacjenta i jego opiekuna (empowerment)
  • zwiększanie ich zaangażowania w szukaniu interesujących ich rozwiązań (agency)
  • dostarczanie odpowiedniej informacji (education),
  • udzielanie wskazówek i porad jak poruszać się (navigation) po systemie opieki zdrowotnej i społecznej, jak również lokalnych zasobach.

Proponowana w ramach projektu NavCare-EU interwencja nawigacyjna jest bezpłatną formą pomocy, która polega na przydzieleniu starszej osobie chorującej na nowotwór oraz jej opiekunowi nawigatora, tj.  specjalnie przeszkolonej osoby, która będzie wspierała ich przez okres 12 miesięcy kontaktując się z nimi przynajmniej przez 4 godziny w miesiącu w formie hybrydowej komunikacji osobistej i zdalnej.

Rolą nawigatora jest poznanie priorytetów jakości życia pacjenta i jego opiekuna, udzielenie im wsparcia w realizacji indywidualnych potrzeb medycznych i niemedycznych pacjenta, ułatwianie im nawiązywania więzi społecznych, wzmacnianie pozycji pacjenta i przywracanie mu poczucia sprawczości. Nawigator dysponuje wiedzą w zakresie pozwalającym usprawnić proces poruszania się pacjenta po złożonym systemie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, udziela też informacji o dostępnych usługach i formach opieki oraz doradza jak z nich skorzystać.

Program NavCare-EU stanowi uzupełnienie standardowej opieki medycznej i społecznej dla osób starszych z chorobą nowotworową i ich opiekunów poszerzając zakres udzielanego im wsparcia.