Mgr Katarzyna Słaby

Antropolożka społeczna, absolwentka Instytutu Socjologii, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego CM w zakresie psychoonkologii. Badawczo sytuuje się w obszarze antropologii medycznej, studiów genderowych oraz medycyny narracyjnej, eksplorując obszar spotkania nauk społecznych i biomedycyny. Członkini European Association of Social Anthropologist (EASA), uczestniczka konferencji krajowych i międzynarodowych. Aktualnie finalizuje projekt doktorski Herstorie i historie chorowania. O ucieleśnionych narracjach remisji choroby nowotworowej na przykładzie kobiecego i męskiego stowarzyszenia pacjenckiego finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium. Współpracowała z krakowskimi instytucjami kultury – Cricoteką, Muzeum Etnograficznym, jak i placówkami ochrony zdrowia –Hospicjum św. Krzysztofa i Centrum-Pomnikiem Zdrowia Dziecka w Warszawie.