EU NAVIGATE

Projekt ” EU NAVIGATE: Wdrożenie i ocena interwencji polegającej na nawigacji osób starszych z chorobą nowotworową oraz ich opiekunów: międzynarodowe badania RTC” (ang. Implementation and Evaluation of a Navigation Intervemtion for People with Cancer in Old Age and their Family Caregivers: an internetional pragmatic randomized controlled trial”)

Międzynarodowy kierownik projektu: prof. Lieve Van den Block, Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Polski kierownik projektu: prof. Katarzyna Szczerbińska, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ( UJCM) 

Finansowanie : środki Unii Europejskiej , program HORIZONE EUROPE, grant numer 101057361 , nr SAP Z/HEU/ 00024

Budżet : 5,7 mln euro 

Termin realizacji : Wrzesień 2022- Sierpień 2027 ( 60 miesięcy)

Oficjalna strona projektu : https://eunavigate.com/

Twitter: https://twitter.com/eunavigate

Partnerzyhttps://pbss.cm-uj.krakow.pl/badania-i-projekty/projekt-eu-navigate/partnerzy/