Wyniki

Przygotowanie materiałów edukacyjnych
Adaptacja kanadyjskiego programu szkoleniowego Nav-Care© do warunków w poszczególnych krajach Europy w tym opracowanie materiałów edukacyjnych dedykowanych nawigatorom oraz ich koordynatorom

Przeprowadzenie szkolenia nawigatorów i koordynatorów – 25-26 wrzesień 2023
W dniach 25-26 września 2023 przeprowadzono 16 godzinne szkolenie nawigatorów i koordynatorów

Wdrożenie interwencji
Przeprowadzenie rocznej interwencji polegającej na nawigacji pacjentów onkologicznych w wieku 70 lat i więcej
– w trakcie opracowania

Ocena efektywności modelu nawigacji NavCare-EU
Oczekuje się, że w związku z prowadzoną interwencją polegającą na nawigacji w grupie pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową i ich opiekunów nastąpi:
• wzrost poczucia wsparcia społecznego wśród pacjentów i ich opiekunów,
• wzrost poczucia własnej skuteczności i aktywizacji pacjentów,
• poprawa samodzielności oraz zwiększenie dostępu do potrzebnych usług lub zasobów (np. informacyjnych, społecznych, materialnych, etc.),
• redukcja poczucia osamotnienia i izolacji społecznej wśród pacjentów i ich opiekunów,
• redukcja poczucia przeciążenia obowiązkami opieki nad chorym pacjentem u opiekunów.

Mapa programów nawigacji w Europie
Opracowanie mapy modeli nawigacji w krajach Europy i Ameryki Północnej
– w trakcie opracowania

Rekomendacje
Przygotowanie rekomendacji dotyczących wdrażania nawigacji osób starszych cierpiących na chorobę nowotworową oraz polityki zdrowotnej w tym zakresie.
– w trakcie opracowania