Cel i przewidywany efekt

Celem projektu jest poprawa prognoz oraz oceny wpływu terapii u przewlekle chorych osób starszych korzystających z opieki domowej oraz przebywających w placówkach opieki długoterminowej. Ponadto projekt ma na celu opracowanie oraz przetestowanie narzędzia nowej generacji do udzielania wsparcia w procesie podejmowania decyzji klinicznych z użyciem wysokojakościowych, zwalidowanych na poziomie międzynarodowym danych dotyczących opieki rutynowej.

Przewidywanym efektem będzie podejmowanie bardziej świadomych, opartych na wiedzy decyzji klinicznych, dotyczących przewlekle chorych osób starszych przebywających w domach lub placówkach opieki długoterminowej poprzez:

  1. wysokojakościowe zwalidowane na poziomie międzynarodowym algorytmy pozwalające przewidzieć trajektorię chorób i efekty leczenia;
  2. przetestowaną w wielu krajach e-platformę dla pracowników służby zdrowia, umożliwiającą programowanie leczenia w oparciu o wspomniane modele predykcji,
  3. rozpowszechnienie jej wśród pracowników służby zdrowia pracujących w placówkach opieki długoterminowej i opiekujących się osobami starszymi w domu.