Wizja i misja

WIZJA I MISJA

Wizja projektu to jest zoptymalizowanie opieki nad pacjentami z wielochorobowością i przewlekłymi, złożonymi dolegliwościami.

 Działania projektu mają służyć poprawie zindywidualizowanej opieki w oparciu o nowoczesną platformę cyfrową, stworzoną na podstawie bogatej bazy danych i z wykorzystaniem możliwości sztucznej inteligencji. Jej  zadaniem będzie wspieranie profesjonalistów w podejmowaniu decyzji klinicznych. Głównym celem projektu jest wyposażenie specjalistów opieki zdrowotnej w taki system, który pozwoli pracownikom ochrony zdrowia efektywnie korzystać z ograniczonych zasobów, jakimi dysponują.

Aby osiągnąć ten cel partnerzy projektu będą korzystać z bogatej bazy danych obejmującej najczęstsze kliniczne, funkcjonalne i terapeutyczne zmienne dotyczące ponad 50 milionów pacjentów objętych opieką domową i instytucjonalną w okresie ostatnich 20 lat w wielu krajach Europy, Ameryki Północnej i Azji.