Mgr Natalia Drapała

W 2018 roku uzyskała tytuł licencjata Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a w 2020 tytuł magistra Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie. W trakcie studiów magisterskich aktywnie działała w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Badań nad Żywieniem i Lekami UJCM. Jej zainteresowania naukowe to poprawa jakości opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej nad osobami starszymi, żywienie człowieka i suplementacja oraz promocja zdrowia. Badacz w Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem w Zakładzie Socjologii Medycyny CM UJ. 

Realizowane projekty:

  • I-CARE4OLD (Individualized CARE for Older Persons with Complex Chronic Conditions in home care and nursing homes) – projekt międzynarodowy (numer 965341) w ramach program HORIZON2020 realizowany w Collegium Medicum UJ