Zespoły zadaniowe

Zespoły zadaniowe (work packages)

WP1: Zadanie polega na kontekstowym dostosowaniu programu InTouch do warunków istniejących w poszczególnych krajach partnerów biorących udział w projekcie (odpowiedzialny Lancaster University)

WP2: Opracowanie materiałów edukacyjnych, programu szkolenia i wsparcia we wdrażaniu interwencji (University College Cork)

WP3: Przeprowadzenie randomizowanego badania klinicznego (RCT), którego celem jest ocena skuteczności planowanej interwencji (Radboud Netherlands)

WP4: Wdrożenie i ewaluacja programu (Queens University Belfast)

WP5: Ewaluacja kosztów programu (Masaryk University)

WP6: Ocena wpływu społeczno-kulturowego, etycznego i politycznego programu (University of Turin, Universidade Católica Portuguesa)

WP7: Informowanie o projekcie, rozpowszechnienie wyników badania i ich wykorzystanie (CrowdHelix)

WP8: Zainteresowanie programem i angażowanie tzw. potencjalnych użytkowników programu, tj. pacjentów, opiekunów i określonych grup społecznych (McMaster University)

WP9: Zarządzanie i koordynacja projektu (University College Cork).