Założenia

ZAŁOŻENIA

Projekt I-CARE4OLD, finansowany przez Unię Europejską, ma na celu stworzenie modelu zindywidualizowanej opieki medycznej dla stale rosnącej grupy osób z wielochorobowością i przewlekłymi, złożonymi dolegliwościami.  Międzynarodowy zespół ekspertów reprezentujących różne specjalności w zakresie opieki zdrowotnej oraz badań nad sztuczną inteligencją będzie wykorzystywał bogatą bazę danych by opracować nowoczesną platformę cyfrową wspomagającą specjalistów w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia tej szczególnej grupy pacjentów.

Zespół projektowy ma nadzieję, że to narzędzie przyczyni się do polepszenia

  • jakości leczenia i opieki poprzez wsparcie procesu podejmowania decyzji. co do przebiegu leczenia i zwiększenie prawdopodobieństwa stawianych prognoz, co z kolei zwiększy społeczne zaufanie do opieki zdrowotnej w środowisku domowym i w placówkach opiekuńczych
  • jakości życia osób starszych z  wielochorobowością i przewlekłymi, złożonymi dolegliwościami poprzez optymalizację terapii farmakologicznych i niefarmakologicznych, co przełoży się na takie aspekty jak: wykonywanie codziennych czynności, funkcjonowanie psychiczne, stan zdrowia czy aktywność w życiu rodzinnym i społecznym
  • jakości życia osób opiekujących się swoimi bliskimi w podeszłym wieku,

oraz do zmniejszenia

  • kosztów opieki nad seniorami ponoszonych przez społeczeństwa. Ponad połowie przyjęć osób z wielochorobowością i przewlekłymi, złożonymi dolegliwościami można by zapobiec. Dostęp do wysokiej jakości informacji o znaczeniu prognostycznym może wpłynąć na podejmowanie lepszych, tzn. bardziej racjonalnych i zasadnych decyzji przez specjalistów i tym samym zredukować liczbę ostrych przyjęć do szpitali oraz placówek opiekuńczych. Wpłynie to korzystnie nie tylko na samych pacjentów, ale również na koszty ponoszone przez rządy, zakłady ubezpieczeń i podatników.