Kalendarium – aktualności

Wrzesień 2023 

W ubiegłym tygodniu odbył się dwudniowy trening nawigatorek i ich koordynatorek w ramach przygotowania do wprowadzenia projektu EU Navigate w Polsce.

Podczas warsztatów omówione zostały najważniejsze tematy dotyczące interwencji nawigacyjnej, takie jak:

  • rozumienie roli nawigatora,
  • rozwiązywanie problemów związanych z jakością życia,
  • występowanie w imieniu pacjenta,
  • budowanie i utrzymanie dobrych relacji w najbliższym otoczeniu pacjentów,
  • aktywne zaangażowanie 
  • nawigacja zdalna

Prowadzącą trening była Justyna Koniczuk-Kleja, specjalistka psychologii klinicznej posiadająca szerokie praktyczne doświadczenie pracy w opiece paliatywnej oraz w opiece końca życia. Podczas warsztatów szczególny nacisk został położony na radzenie sobie w najtrudniejszych sytuacjach, które mogą pojawić się podczas pracy z pacjentami.

Pragniemy bardzo podziękować naszemu zespołowi przyszłych nawigatorek i koordynatorek, które nie tylko mocno zaangażowały się w trening, ale także zechciały podzielić się cenną praktyczną wiedzą z zakresu pomocy społecznej.

Po szkoleniu przeprowadzono ocenę warsztatów i własnej gotowości do podjęcia pracy w nowej roli. Dzięki tej ocenie zespół badaczek z zespół Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem UJCM może dostosować kolejne sesje treningowe oraz materiały szkoleniowe w taki sposób, aby przyszli nawigatorzy i koordynatorzy byli w pełni przygotowani do pracy.

 

W dniach 12-15 września międzynarodowy zespół projektu EU NAVIGATE spotkał się po raz drugi. Tym razem stroną goszczącą byli nasi portugalscy partnerzy z Universidade de Coimbra. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem intensywnych spotkań poświęconych dyskusjom podsumowującym dotychczasowe efekty pracy oraz omawiania przyszłych zadań. Badaczka z polskiego zespołu- mgr Małgorzata Filipińska przedstawiła raport dotyczący zestawienia usług i programów nawigacyjnych w Ameryce Północnej i w  Europie, który został dobrze przyjęty przez zgromadzonych przedstawicieli konsorcjum. Drugiego dnia miały miejsce warsztaty dedykowane osobom odpowiedzialnym za proces włączenia pacjentów do próby oraz gromadzenie, wprowadzanie i analizę danych.

Kwiecień 2023 

Za nami międzynarodowy trening dla krajowych trenerów. Podczas tygodniowego szkolenia w stolicy Belgii, trenerzy z 6 krajów mieli okazję by pod okiem trenerki Else Gien Stema oraz prof. Barbary Pesut, współautorki oryginalnego programu NavCare®  pogłębiać wiedzę na temat głównych elementów projektu EU NAVIGATE. Zastosowane podejście „Train the Trainer” pozwoliło doskonalić techniki szkoleniowe, a dzięki angażującym ćwiczeniom w odgrywaniu ról i studium przypadków osoby szkolące zdobyły też praktyczne umiejętności w stosowaniu zasad projektu. Polskę reprezentowała mgr Justyna Koniczuk- Kleja, psychoonkolog i psycholog kliniczny z długoletnim stażem zarówno w opiece paliatywnej jak i dydaktycznej, a w projekcie EU NAVIGATE odpowiadająca za proces szkolenia i prowadzenia grup superwizyjnych nawigatorów i koordynatorów. Powrót do kraju nie oznacza końca współpracy, bo trenerzy będą spotykać się na comiesięcznych sesjach zdalnych przez cały czas trwania interwencji. Regularny kontakt będzie służył nie tylko dalszemu wzmacnianiu ich umiejętności, ale także  umożliwi wymianę doświadczeń oraz dostarczenia wsparcia i rozwiązań odpowiadających na bieżące potrzeby i problemy krajowych zespołów. 

 


 

Wrzesień 2022

Miło nam poinformować, że dnia 19 i 20 września 2022 roku 11 organizacji z 7 krajów spotkało się, by oficjalnie rozpocząć współpracę w ramach międzynarodowego projektu badawczego EU NAVIGATE. Organizatorem spotkania był belgijska grupa badawcza The End-of-Life Care Research Group powołana przez badaczy z Vrije Universiteit Brussel oraz Ghent University, pełniąca rolę głównego koordynatora projektu, odpowiedzialnego między innymi za jego zarządzanie. Polskę reprezentowały badaczki z zespołu Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem UJ CM- dr Violetta Kijowska i mgr Katarzyna Słaby.