Projekt EU NAVIGATE

„Wdrażanie i ocena interwencji polegającej na nawigacji osób starszych z chorobą nowotworową oraz ich opiekunów: międzynarodowe badanie RCT” (ang. Implementation and evaluation of a Navigation Intervention for People with Cancer in Old Age and their Family Caregivers: an international pragmatic randomized controlled trial).

Celem projektu NAVIGATE jest przeprowadzenie międzynarodowego przekrojowego badania oceny efektywności i programu NavCare-EU – interwencji polegającej na nawigacji osób starszych z chorobą nowotworową oraz ich opiekunów rodzinnych w ramach różnych systemów opieki zdrowotnej w Europie. W skład konsorcjum wchodzi 11 instytucji z 7 różnych krajów (Belgia, Irlandia, Polska, Holandia, Portugalia, Kanada, Włochy). Koncepcja: NavCare-EU jest niefarmakologiczną interwencją polegająca na hybrydowej komunikacji osobistej i zdalnej, w trakcie której nawigatorzy współpracują z pacjentami, rodziną, pracownikami opieki zdrowotnej i stowarzyszeń w celu wspierania ich jakości życia, ogólnego dobrostanu i podmiotowości, poprawy dostępności świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i środków potrzebnych do zapewnienia ciągłości opieki. Program NavCare-EU będzie przygotowany na podstawie interwencji Nav-Care która została opracowana i obecnie jest z powodzeniem rozpowszechniana w Kanadzie. Jej efektywność zostanie oceniona w trakcie badania RCT w grupie 120 (60 w grupie interwencji i 60 w grupie kontrolnej) pacjentów w wieku 70+, z chorobą nowotworową i ich opiekunów rodzinnych w każdym kraju (w sumie 600 pacjentów). Pacjenci będą rekrutowani do badania po uzyskaniu świadomej zgody. Planuje się wykonanie analiz statystycznych zmierzających do oceny skuteczności tej interwencji (z rozbiciem na ocenę kolejnych jej etapów i procesu wdrażania) względem jej braku w grupie kontrolnej. W trakcie opracowywania interwencji uwzględnimy opinie pacjentów/ rodzin i potencjalnych użytkowników. Projekt składa się z 8 zadań (WP). Polski partner (UJ) będzie brał udział we wszystkich zadaniach, przy czym będzie odpowiedzialny za zadanie nr 7 (WP7), w ramach którego przygotuje raport przedstawiający opis świadczeń polegających na nawigacji pacjentów z chorobą nowotworową w UE.

Rezultatem projektu będzie: stworzenie pakietu edukacyjnego dedykowanego koordynatorom onkologicznym, koordynatorom nawigatorów a także nawigatorom, ocena efektywności przedstawionego w interwencji modelu opieki oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących opieki nad starszymi osobami cierpiącymi na chorobę nowotworową.  

Czas trwania projektu: 01.09.2022-31.08.2027. Projekt finansowany z programu HORIZON EUROPE.