Projekt EU NAVIGATE

 

Projekt EU NAVIGATE pod nazwą „Wdrożenie i ocena interwencji polegającej na nawigacji osób starszych z chorobą nowotworową oraz ich opiekunów: międzynarodowe pragmatyczne  badanie RCT” (ang. Implementation and evaluation of a Navigation Intervention for People with Cancer in Old Age and their Family Caregivers: an international pragmatic randomized controlled trial”) został wysoko oceniony przez Komisję Europejską, zyskując maksymalną liczbę punktów (10/10) i finansowanie w latach 2022-2027.

Celem projektu jest przeprowadzenie międzynarodowego, wieloośrodkowego, przekrojowego badania efektywności programu NavCare-EU – interwencji polegającej na nawigacji osób starszych z chorobą nowotworową oraz ich opiekunów rodzinnych. Efektywność tego modelu opieki będzie oceniana w wymiarze ekonomicznym oraz jakości życia chorych i ich opiekunów w ramach różnych systemów opieki zdrowotnej w Europie.

Konsorcjum projektu zrzesza 11 instytucji z 7 różnych krajów (Belgia, Holandia, Irlandia, Kanada, Polska, Portugalia, Włochy). Głównym koordynatorem projektu jest prof. Live van den Block reprezentująca Vrije Universiteit Brussel End-of Life Research Group.

Kierownikiem polskiego zespołu jest prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska, kierująca Pracownią Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem w Katedrze Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Projekt będzie realizowany przez 5 lat do sierpnia 2027 roku przez pracowników Pracowni: dr Violettę Kijowską, mgr Anetę Krawczycką- Mika, mgr Małgorzatę Filipińską, mgr inż. Adriannę Ziuziakowską , mgr Katarzynę Słaby, przy istotnym wsparciu dr Ilony Barańskiej, mgr Agaty Stodolskiej , lic. Katarzyny Sekulak oraz mgr Natalii Drapały.

Rezultatem projektu ma być:

– adaptacja kanadyjskiego programu szkoleniowego Nav-Care© do warunków w poszczególnych krajach Europy w tym opracowanie materiałów edukacyjnych dedykowanych nawigatorom oraz ich koordynatorom,

– przeprowadzenie rocznej interwencji polegającej na nawigacji pacjentów onkologicznych w wieku 70 lat i więcej

– ocena efektywności wspomnianego modelu nawigacji oraz 

– opracowanie mapy modeli nawigacji w krajach Europy i Ameryki Północnej

– przygotowanie rekomendacji dotyczących wdrażania nawigacji  osób starszych cierpiących na chorobę nowotworową oraz polityki zdrowotnej w tym zakresie.

Plan prac zawiera 8 pakietów roboczych.

Polski zespół Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem UJ CM bierze udział w nich wszystkich i odpowiada za zadanie numer 7, którego celem jest przygotowanie raportu zawierającego opis istniejących w Europie i wybranych krajach na świecie modeli i usług nawigacyjnych dedykowanych pacjentom onkologicznym.

Finansowanie: środki Unii Europejskiej, program HORIZONE EUROPE, grant numer 101057361

Czas trwania projektu: 01.09.2022-31.08.2027  ( 60 miesięcy)

Strona projektu: https://eunavigate.com/

Twitter: https://twitter.com/eunavigate

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eu-navigate-polska/

Więcej informacji o projekcie: 

Konsorcjum projektu 

Skład polskiego zespołu

Geneza projektu

Czym jest nawigacja pacjentów

Cel projektu EU NAVIGATE

Opis interwencji Nav-Care-EU 

Komu dedykowany jest projekt

Metodyka badania

Zadania w projekcie

Wyniki

Publikacje i prezentacje 

Warto przeczytać 

Informator o świadczeniach w Krakowie 

Kalendarium – aktualności 

Międzynarodowa strona projektu