mgr Paulina Wiśniewska

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Tematem przewodnim pracy licencjackiej było badanie możliwości wykorzystania muzyki w nauczaniu symetrii osiowej i środkowej na poziomie szkoły podstawowej. Praca ta zdobyła II nagrodę w ogólnopolskim konkursie im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki. W pracy magisterskiej pogłębiono temat pracy licencjackiej. Badania dotyczyły możliwości zastosowania muzyki w nauczaniu translacji oraz symetrii osiowej i środkowej na poziomie II klasy liceum. Inspiracją do wyboru niniejszych tematów badawczych było uczęszczanie do Państwowej Szkoły Muzycznej w Krakowie (II stopień).

W 2019 r. obroniła dyplom otrzymując tytuł zawodowy muzyk (instrument – fortepian).

Od 2020 r. uczestnik Szkoły Doktorskiej. Zainteresowania doktorantki zostały przeniesione na obszar geometrii algebraicznej i algebry przemiennej. W swojej pracy doktorskiej zajmuje się zespolonymi grupami odbić i asymptotycznymi niezmiennikami (stałe Waldschmidta, resurgencje, regularność Castelnuovo-Mumforda i inne).

Doktorantka otrzymała GRANT SONATA – krzywe osobliwe na powierzchniach algebraicznych.

W 2022r. zrealizowała miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie w Katanii na Sycylii.

Jest współautorką publikacji naukowych, m.in.:

  1. M. Janasz, P. Wiśniewska, A note on free determinantal hypersurface arrangements in P¹⁴C, Proyecciones 42 (2023), 1093-1104;
  2. P. Wiśniewska, M. Zięba, Generic projections of the H4 configuration of point, Adv. Appl. Math. 142: 102432 (2023)
  3. M. Sajka, P Fraś, Enrichment of elementary school symmetry-learning process by using melody transformations, DIDACTICA MATHEMATICAE 41 (2019), 37-62.

Obecnie zaangażowała się w projekt badawczy:

I-CARE4OLD (Individualized CARE for Older Persons with Complex Chronic Conditions in home care and nursing homes) – projekt międzynarodowy (numer 965341) w ramach program HORIZON2020 realizowany w Collegium Medicum UJ.