Projekt I-CARE4OLD

PROJEKT I-CARE4OLD

Mamy przyjemność poinformować, że Komisja Europejska przyznała budżet w wysokości 5.832.551 Euro na realizację międzynarodowego projektu naukowo-badawczego o akronimie I-CARE4OLD. Pełna nazwa projektu brzmi: Individualized CARE for OLDer Persons with Complex Chronic Conditions in home care and nursing homes – „Zindywidualizowana opieka nad osobami ze złożonymi chorobami przewlekłymi w opiece domowej i placówkach opiekuńczych”.

Wniosek został oceniony niezwykle wysoko – otrzymał 100% punktów.

Koordynatorem projektu jest prof.  Hein van Hout z VUMC w Amsterdamie, a kierownikiem polskiego zespołu prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska kierująca Pracownią Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem CM UJ. Projekt będzie realizowany przez 4 lata do maja 2025 roku przez pracowników Pracowni: dr Violettę Kijowską, dr Ilonę Barańską, mgr Agatę Stodolską, mgr inż. Adriannę Ziuziakowską, mgr Natalię Drapałę, mgr Ewę Molicką oraz mgr Paulinę Wiśniewską. 

Całkowity budżet projektu: 

5 832 551 Euro (w tym 392.341 Euro dla UJCM)

Daty rozpoczęcia i zakończenia projektu:

1.06.2021—31.05.2025  (48 miesięcy)

 

Więcej informacji w zakładkach: