Projekt I-CARE4OLD

Pełna nazwa projektu brzmi: „Zindywidualizowana opieka nad osobami starszymi ze złożonymi chorobami przewlekłymi w opiece domowej i placówkach opiekuńczych” (Individualized CARE for OLDer Persons with Complex Chronic Conditions in home care and nursing homes (I-CARE4OLD)

Mamy przyjemność poinformować, że Komisja Europejska przyznała budżet 5.832.551 Euro na realizację międzynarodowego projektu naukowo-badawczego o akronimie I-CARE4OLD. Wniosek został oceniony niezwykle wysoko – otrzymał 100% punktów. Koordynatorem projektu jest dr Hein van Hout z VUMC w Amsterdamie, a kierownikiem polskiego zespołu prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska, kierująca Pracownią Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem CMUJ. Projekt będzie realizowany przez 4 lata do maja 2025 roku przez pracowników Pracowni: dr Violettę Kijowską, dr Ilonę Barańską, mgr Agatę Stodolską, mgr inż. Adriannę Ziuziakowską oraz mgr Natalię Drapałę.

Całkowity budżet projektu: 5 832 551 Euro (w tym 392.341 Euro dla CMUJ)
Daty rozpoczęcia i zakończenia projektu: 1.06.2021-31.05.2025  (48 mc-y)

Więcej informacji w dalszych zakładkach: