aktualności

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest usługa gastronomiczna w formie uroczystej kolacji zasiadanej, realizowanej w dniu 18.04.2024r. dla uczestników konferencji konsorcjum I-CARE4OLD, organizowanej przez Pracownię Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w ramach projektu I-CARE4OLD „Zindywidualizowana opieka nad osobami ze złożonymi chorobami przewlekłymi w opiece domowej i placówkach opiekuńczych”. 

Na Państwa oferty czekamy do 5 marca 2024. 

załączniki:

  1. zapytanie ofertowe – kolacja – wersja finalna 26.02.2024V1
  2. zapytanie ofertowe – kolacja – załączniki w wersji edytowalnej
  3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego kolacja Klakulacja ceny oferty 26.02.2024
  4. wynik zapytania ofertowego – kolacja

 

LUTY 2024

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest sukcesywne świadczenie usługi cateringowej w dniach 18-19.04.2024r., w formie usług bufetowych i kawiarnianych dla uczestników konferencji konsorcjum I-CARE4OLD, organizowanej przez Pracownię Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w ramach projektu I-CARE4OLD „Zindywidualizowana opieka nad osobami ze złożonymi chorobami przewlekłymi w opiece domowej i placówkach opiekuńczych”.

Na Państwa oferty czekamy do 5 marca 2024. 

załączniki:

  1. ZapytanieOfertowe – catering – wersja finalna 26.02.2024V1
  2. ZapytanieOfertowe – catering – załączniki w wersji edytowalnej
  3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego CateringKlakulacja ceny oferty 26.02.2024
  4. wynik zapytania ofertowego – catering

 

XIX Kongres European Geriatric Medicine Society

Na podstawie https://www.icare4old.eu/news/eugmshelsinki-lookback

We wrześniu 2023 w Helsinkach odbył się XIX Kongres European Geriatric Medicine Society, w którym uczestniczyły badaczki/uczestniczyli badacze pracujący w ramach projektu I-CARE4OLD. Zespół zaznaczył swoją obecność na dwóch sympozjach, przedstawił 10 indywidualnych prezentacji oraz zaprezentował się na sesjach plakatowych, dzieląc się postępami w realizacji zdań projektowych. Udział w kongresie był znakomitą okazją do wymiany doświadczeń z innymi naukowczyniami/naukowcami pracującymi w obszarze geriatrii.

Doktor Rosa Liperoti (University Cattolica) omówiła wpływ podawania leków na trajektorię zdrowia pacjenta. Swój wykład oparła na wynikach badań prowadzonych przez projekt I-CARE4OLD

Collin Exman, młody badacz i doktorant (VUMC), w swojej prezentacji skupił się na prawdopodobieństwie zgonu w społecznościach seniorów.

In aging societies, clinicians increasingly have to deal with complex clinical decisions on effective medical care. Estimations of mortality may help inform these decisions, but current research on mortality prediction in community-dwelling older populations is inconclusive. In a systematic review, Collin and his co-researchers evaluate current mortality prediction models’ performance and methods, valuating their findings to inform clinical practice and future. 

Eline Kooijmans (VUMC) omówiła częstotliwość wdrażania terapii niefarmakologicznych w przypadku osób w podeszłym wieku objętych opieką domową w kilku krajach europejskich.

Emanuele R. Villani (Università Cattolica del Sacro Cuore) zaprezentowała wyniki ankiety projektu I-CARE4OLD na temat spojrzenia i postaw pracowników opieki zdrowotnej z Europy wobec podawania leków pacjentom w podeszłym wieku z wielochorobowością.

Among older adults with multiple complex chronic conditions, multimorbidity and polypharmacy make the response to treatment variable and increase the risk of adverse effects. It is difficult to make evidence-based choices for these individuals, because their complexity is disregarded in clinical trials. The aim of the survey was to investigate perceptions and attitudes of healthcare professionals regarding management of medications in complex older adults(COA) and to explore which tools are considered useful to support decisions in clinical practice.

Dr Caitlin McArthur przedstawiła  badanie, którego celem było prześledzenie skomplikowanego obrazu klinicznego pacjentów przyjętych do opieki długoterminowej przed i po okresie pandemii COVID-19.