Pracownicy

Kierownik: 

prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska
e-mail: katarzyna.szczerbinska@uj.edu.pl
ORCID

Zespół

dr Violetta Kijowska
e-mail: violetta.kijowska@uj.edu.pl
ORCID

dr Ilona Barańska
e-mail: ilona.baranska@uj.edu.pl
ORCID

mgr Agata Stodolska
e-mail: agata.stodolska@uj.edu.pl
ORCID

mgr Katarzyna Słaby
e-mail: katarzyna.slaby@uj.edu.pl
ORCID

mgr inż. Adrianna Ziuziakowska
e-mail: adrianna.ziuziakowska@uj.edu.pl
ORCID

mgr Natalia Drapała
e-mail: natalia.drapala@uj.edu.pl

e-mail: malgorzata.filipinska@uj.edu.pl
 

e-mail: paulina1.wisniewska@uj.edu.pl
mgr Ewa Molicka
e-mail: ewa.molicka@uj.edu.pl
 

mgr Aneta Krawczycka-Mika
e-mail: aneta.krawczycka-mika@uj.edu.pl

e-mail: k.kuciel@uj.edu.pl

e-mail: katarzyna.sekulak@uj.edu.pl