Metoda

Nasze wielodyscyplinarne konsorcjum międzynarodowe:

  1. łączy wysoką jakość oraz ustrukturyzowaną ocenę opieki rutynowej pod względem zdolności funkcjonalnych, chorób i sposobów leczenia z zastosowaniem administracyjnych baz danych dotyczących umieralności i korzystania z opieki przez 52 milionów pacjentów przebywających w domach oraz w placówkach opieki długoterminowej w 8 krajach;
  2. opracowuje i waliduje algorytmy prognostyczne z użyciem różnych technik łącznie ze sztuczną inteligencją, takie jak uczenie maszynowe, w celu lepszego przewidywania (i) wyników zdrowotnych oraz modyfikowania wpływu (ii) farmakologicznych i (iii) niefarmakologicznych sposobów leczenia;
  3.  analizuje doświadczenie pracowników służby zdrowia w związku z korzystaniem z e-platformy stosującej algorytmy prognostyczne dotyczące pacjentów na podstawie ich badania w czasie rzeczywistym.