Skład polskiego zespołu

Polski zespół badawczy stanowią badacze zatrudnieni w pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem w Katedrze Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM, którzy posiadają doświadczenie badawcze w dziedzinie socjologii, psychologii, epidemiologii, geriatrii i zdrowia publicznego, zwłaszcza w odniesieniu do badań jakości życia osób starszych i jakości opieki nad nimi.
Kierownikiem polskiego zespołu jest dr hab. n. med. Katarzyna Szczerbińska, specjalista w zakresie geriatrii, wieloletni pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem, koordynator (Principal Investigator) 12 i wykonawca 16 projektów krajowych i międzynarodowych (np. TEMPUS No 3734/9, BIOMED2 – COPE, 5thFP- CLESA, European Public Health Programme – EUNESE, Leonardo da Vinci: ComPro; Grundtvig: CHANGE, ERASMUS+: BePresel, 7thFP: PREDICT, PACE, IMI project: SPRINTT, HORIZON 2020: I-CARE4OLD, HORIZON Europe: EU NAVIGATE, In-Touch).
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Szczerbińska
e-mail: katarzyna.szczerbinska@uj.edu.pl
Zespół:
dr Violetta Kijowska
mgr Katarzyna Słaby
mgr Aneta Krawczycka-Mika
mgr Małgorzata Filipińska
mgr inż. Adrianna Ziuziakowska
lic. Katarzyna Sekulak
Trener: mgr Justyna Koniczuk-Kleja
Telefon do Pracowni: tel. +48 502 186 434