2012

  1. Alla A, Czabanowska K, Kijowska V, Roshi E, Burazeri G. Cross-cultural Adaptation of a Questionnaire on Self-perceived Level of Skills, Abilities and Competencies of Family Physicians in Albania. Mater Sociomed. 2012;24(4):220-2. DOI: 10.5455/msm.2012.24.220-222. PMID: 23922530; PMCID: PMC3732346
  2. Czabanowska K, Burazeri G, Klemenc-Ketis Z, Kijowska V, Tomasik T, Brand H. Quality improvement competency gaps in primary care in Albanian, polish and slovenian contexts: a study protocol. Acta Inform Med. 2012 Dec;20(4):254-8. doi: 10.5455/aim.2012.20.254-258. PMID: 23378694; PMCID: PMC3558301
  3. Dubas K, Kijowska V. Guidebook on implementation of quality improvement in general practice. ZiZ Centrum Edukacji Kraków.2012;109-115
  4. Kijowska V,Tomasik T, Domagała A. Czabanowska K.Technologia na rzecz poprawy atrakcyjności i jakości programów nauczania w medycynie rodzinnej : Informacja o narzędziu do oceny potrzeb edukacyjnych i luk kompetencyjnych lekarzy rodzinnych opracowanym w celu poprawy jakości opieki w ramach projektu Leonardo da Vinci. Lekarz Rodzinny. 2012;17(10):804-808
  5. Szczerbińska K,  Mojsa W, Wójcik G. Potencjalne korzyści i bariery stosowania systemu InterRAI – w świetle polskich doświadczeń. MEDI Forum Opieki Długoterminowej grudzień 2012;4(54): 15-20
  6. Szczerbińska K.  Geneza systemu InterRAI – w trosce o poprawę jakości opieki nad osobami starszymi. MEDI Forum Opieki Długoterminowej grudzień 2012;4(54): 6-11
  7. Derejczyk J,  Bień B,  Szczerbińska K. Ochrona zdrowia osób starszych. W: Szatur-Jaworska B. (red.) Strategie działań w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Warszawa 2012;44-54

Powrót