Wyzwania i rozwiązania

WYZWANIA I ROZWIĄZANIA

Populacja świata się starzeje i liczba osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i  niesamodzielnych stale rośnie. Tendencja ta stanowi ogromne wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej gdyż przewlekle chorzy seniorzy zmagają się z chorobami współwystępującymi lub ich chronicznymi skutkami. Skutki te wymagają uwagi wielu specjalistów, kompleksowego podejścia w ramach świadczeń specjalistycznych, a także rehabilitacji czy opieki domowej i długoterminowej.

Projekt I-CARE4OLD koncentruje się na opracowaniu rozwiązania, które będzie promować indywidualizację podejścia do pacjentów z wielochorobowością i przewlekłymi złożonymi dolegliwościami. W tym celu zostaną przeprowadzone analizy danych pacjentów z 8 krajów by:

  • określić typowe grupy chorób na podstawie ich współwystępowania,
  • określić profile pacjentów z podobnymi trajektoriami zdrowia na podstawie ich charakterystyk i wybranych strategii leczenia,
  • określić sposoby postępowania farmakologicznego i terapii niefarmakologicznych, które są w stanie zmodyfikować trajektorię zdrowia pacjentów.