2015

 1. Tomasik T, Krzysztoń J, Dubas-Jakóbczyk K, Kijowska V, Windak A. The systematic coronary risk evaluation (SCORE) for the prevention of cardiovascular diseases. Protocol of a systematic review. Problemy Medycyny Rodzinnej. 2015;17(1-2): 72–79
 2. Kijowska V. Zarządzanie w opiece zdrowotnej: nowe wyzwania.Wyd. 2 rozsz. Warszawa 2015: 285-327
 3. Stewart SL, Theall LA, Morris JN, Berg K, Björkgren M, Declercq A., Finne-Soveri H, Fries BE, Frijters D, Gray L, Henrard JC, Hirdes JP, James ML, Ljunggren G, Meehan B, Smith TF, Steel K, Szczerbińska K, Topinková E. interRAI Child and Youth Mental Health Collaborative Action Plans (CAPs): For Use with the Child and Youth Mental Health Assessment Instrument. Version 9.3. Washington DC: interRAI, 2015. ISBN 978-1-62255-027-2
 4. Hirdes J, Hoffman R, Brown GP, Barbaree H, Curtin-Telegdi N, Morris JN, Berg K, Bjorkgren M, Declerq A, Finne-Soveri H, Fries B, Frijters D, Gray L, Head MJ, Henrard J-C, James ML, Ljunggren G, Martin L, Meehan B, Smith TF, Steel K, Stewart SL, Szczerbińska K, Topinkova E, editors. interRAI Brief Mental Health Screener (BMHS) Assessment Form and User’s Manual. A Screening Level Assessment for Use by Police Officers and Other Front-line Services Providers. Version 9.3. Washington  DC: Wydawca interRAI, 2015, Pages: 26-page manual plus 4-page form. ISBN: 978-1-62255-036-4
 5. Stewart S, Hirdes JP, Curtin-Telegdi N, Perlman CM, McKnight M, MacLeod K, Ninan A, Currie M, Carson S, Morris J, Berg K, Björkgren M, Declercq A, Finne-Soveri H, Fries B, Frijters D, Gray L, Henrard J, James M, Ljunggren G, Meehan B, Smith TF, Steel K, Szczerbińska K, Topinková E,  editors. interRAI Child and Youth Mental Health (ChYMH) Assessment Form and User’s Manual: For use with In-patient and Community-based Assessments. Version 9.3. Washington, DC: Wydawca interRAI, 2015. ISBN 978-1-62255-029-6
 6. Stewart S, LaRose L, Gleason K, Nicolson R, McKnight M, Knott W, Currie M,Morris J, Berg K, Björkgren M, Declercq A, Fries B, Frijters D, Gray L, Head MJ, Henrard J-C, Hirdes JP, James M, Ljunggren G, Meehan B, Smith TF, Steel K, Szczerbińska K, Topinková E. interRAI Child and Youth Mental Health and Developmental Disability (ChYMH-DD) Assessment Form and User’s Manual: For use with In-patient and Community-Based Assessments, Version 9.3. Washington, DC: Wydawca interRAI, 2015, Pages: 212-page manual with two 12-page forms and one 2-page form. ISBN 978-1-62255-044-9
 7. Szczerbińska K, Topinková E, Brzyski P, van der Roest HG, Richter T, Finne-Soveri H, Denkinger MD, Gindin J, Onder G, Bernabei R.  The characteristics of diabetic residents in the European nursing homes – results from the SHELTER Study. J Am Med Dir Assoc. 2015;16(4):334–340
 8. Szczerbińska K.: Racjonalne podejście do badań przesiewowych w geriatrii. Geriatria i opieka długoterminowa. 2015; 3:1-3
 9. Arbeau K, Stewart SL, Jordan P, Smith TF, Theall L, Hirdes JP, Thorsdottir R, Szczerbińska K. Social and Peer Relationships CAP. In S.L. Stewart, L.A. Theall, J.N. Morris, K. Berg, M. Björkgren, A. Declercq, et al. interRAI Child and Youth Mental Health Collaborative Action Plans (CAPs): For Use with the Child and Youth Mental Health Assessment Instrument. Version 9.3.Washington, DC: interRAI, 2015. ISBN 978-1-62255-027-2
 10. Szczerbińska K. Zdrowie: utworzenie sieci poradni geriatrycznych w regionie; odpowiednia jakość opieki nad osobami starszymi; edukacja geriatryczno-gerontologiczna. W: A. Widak (red.): Srebrna gospodarka szansa dla Małopolski. Poradnik. Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej. Kraków 2015. s.: 23-61. ISBN 978-83-65325-00-6
 11. Finne-Soveri UH, Noro A, Szczerbińska K, Onder G, Bernabei R, Topinkova E, Andreasen P, Gindin J, van Hout H, SHELTER 7th framework. Predictors of Tube Feeding in End Stage Dementia, in European Long-term Care Facilities. The 14th Congress of the European Association for Palliative Care,  2015 maj 8-10; Kopenhaga Dania; European Journal of Palliative Care – EAPC Abstract Book 2015; p. 269.
 12. Froggatt K, Morbey H, Payne S, Finne-Soveri H, Szczerbińska K, Van den Noortgate N, van den Block L: Mapping palliative care provision in long term care facilities for older people in Europe: Outcomes of the EAPC Task Force. The 14th Congress of the European Association for Palliative Care,  2015 maj 8-10; Kopenhaga Dania; European Journal of Palliative Care – EAPC Abstract Book 2015; p. 269.
 13. Szczerbińska K, Kijowska V, Froggatt K, Morbey H, Payne S, Finne-Soveri H, Deliens L, Gambassi G, Van den Block L, Onwuteaka-Philipsen B, Van den Noortgate N, Vernooij-Dassen M. Palliative care accessibility in long term care facilities (LTCFs) in six EU countries (BE, UK, IT, FI, PL, NL)] The 14th Congress of the European Association for Palliative Care,  2015 maj 8-10; Kopenhaga Dania; European Journal of Palliative Care – EAPC Abstract Book 2015; p. 32
 14. Froggatt K, Deliens L, Finne-Soveri H, Gambassi G, Onwuteaka-Philipsen B, Payne S, Szczerbińska K, Van den Block L, Van den Noortgate N, Vernooij-Dassen M: An innovative intervention to improve palliative care in long term care facilities in Europe: corss-cultural adapatation. The 14th Congress of the European Association for Palliative Care,  2015 maj 8-10; Kopenhaga Dania; European Journal of Palliative Care – EAPC Abstract Book 2015; p. 32
 15. Van den Block L, Deliens L, Froggatt K, Gambassi G, Finne-Soveri H, Szczerbińska K, Onwuteaka-Philipsen B, Payne S, Vernooij-Dassen M, Van den Noortgate N: Challenges in comparing quality of palliative care in long term care facilities (LTCFs) in different EU countries. The 14th Congress of the European Association for Palliative Care,  2015 maj 8-10; Kopenhaga Dania; European Journal of Palliative Care – EAPC Abstract Book 2015; s. 32.
 16. Szczerbińska K, Brzyski P, Prokop A. Ocetkiewicz T. Development and validation of Attitudes towards Vaccinations. 11th Congress of the European Union Geriatric Medicine Society; 2015 wrzesień 16-18; Oslo, Norwegia; European Geriatric Medicine 2015;6(1):117
 17. Szczerbińska K.  Badania przesiewowe u pacjenta w wieku podeszłym. Konferencja: Geriatria i opieka długoterminowa w praktyce.  2015 listopad 6-7; Kraków, Polska; organizowana przez Medycynę Praktyczną; Materiały konferencyjne: p.79-81.

Powrót