Zarys problemu

Optymalna opieka dla przewlekle chorych starszych pacjentów stanowi niemałe wyzwanie. Osoby starsze cierpiące na te schorzenia mają wiele zaburzeń funkcjonalnych, które są ze sobą powiązane, tak jak ich leczenie.

Pacjenci przewlekle chorzy to przede wszystkim osoby korzystające z opieki domowej oraz przebywające w placówkach opieki długoterminowej. Pracownicy tych placówek lub opiekujący się osobami starszymi w domu często doświadczają braku wsparcia w podejmowaniu właściwych decyzji, co odzwierciedla złożoność sytuacji tych osób pod względem medycznym i funkcjonalnym.