Mgr Agata Stodolska

Łączy pracę w Zakładzie Socjologii Medycyny ze studiami doktoranckimi na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz przygotowaniem pracy doktorskiej na temat zaniedbania osób starszych pod opieką naukową prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów osób starszych. Jest członkiem Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce. Po uzyskaniu tytułu magistra Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w 2009 r. oraz tytułu licencjata Filologii Hiszpańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2011 r. wyjechała do Francji (Paryż), gdzie ukończyła roczne studia podyplomowe z zakresu jakości w ochronie zdrowia, a następnie zrealizowała 3-miesięczny staż w Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie. Po powrocie do Polski zaangażowała się w projekty badawcze związane przede wszystkim z opieką nad osobami starszymi oraz ich jakością życia:

 • PACE (Palliative Care for Elderly People) – projekt międzynarodowy (7 ramowy) związany z porównaniem jakości opieki paliatywnej dla osób starszych przebywających w placówkach opieki długoterminowej w Europie;
 • NEGLECT (Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych – wyzwania dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla profesjonalistów medycznych i społecznych systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej) – projekt finansowany z Narodowego Centrum Nauki (2014/13/B/NZ7/02300) realizowany przez Katedrę Gerontologii i Chorób Wewnętrznych UJCM;
 • EIWO (Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation Towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe) – międzynarodowy projekt dotyczący wspierania aktywności zawodowej osób starszych, w Polsce realizowany przez Instytut Socjologii UJ;
 • CRACoV-HHS (Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2) – projekt finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (numer umowy SAP:SZPITALE-JEDNOIMIENNE/18/2020 (K/NCB/000061)) realizowany w Collegium Medicum UJ;
 • I-CARE4OLD (Individualized CARE for Older Persons with Complex Chronic Conditions in home care and nursing homes) – projekt międzynarodowy (numer 965341) w ramach program HORIZON2020 realizowany w Collegium Medicum UJ.

Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych, m.in.:

          Rozdziały w monografii naukowej:

 • Tobiasz-Adamczyk B., Zawisza K., Łapczuk A., Stodolska A., Florek M. (2019), Zaniedbanie i samozaniedbanie na tle innych form przemocy. [w:] Tobiasz-Adamczyk B., Brzyska M., Grodzicki T. Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych. Medyczne i społeczne uwarunkowania, s. 57-90, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Gałaś A., Piłat A., Stodolska A. (2019), Zachowania ryzykowne dla zdrowia a zaniedbanie i samozaniedbanie. [w:] Tobiasz-Adamczyk B., Brzyska M., Grodzicki T. Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych. Medyczne i społeczne uwarunkowania, s. 201-220, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Gałaś A., Stodolska A. (2019), Stan odżywienia i zachowania związane z żywieniem a zaniedbanie i samozaniedbanie. [w:] Tobiasz-Adamczyk B., Brzyska M., Grodzicki T. Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych. Medyczne i społeczne uwarunkowania, s. 251-283, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;

  Artykuły naukowe:
 • Kijowska V, Barańska I, Stodolska A, Szczerbińska K (2021), Nonpharmacological interventions in patients with cognitive impairment: a comparison of residential and nursing homes in Poland, Polish Archives of Internal Medicine, 131 (1): 42-53; DOI: 10.20452/pamw.15731
 • Stodolska A, Godawa M (2021), The idea of spiritual dance – moving in God (Acts 17:28) in spiritual life, on the example of the activity of the Community and Dance Theatre Lilia, Studia Redemptorystowskie, vol. 13, p. 257-277
 • Stodolska A., Parnicka A., Tobiasz-Adamczyk B., Grodzicki T. (2020), Exploring Elder Neglect: New Theoretical Perspectives and Diagnostic Challenges, The Gerontologist, s. 1-11, DOI: 10.1093/geront/gnz059