Cel projektu EU NAVIGATE

Ogólnym celem projektu jest:
1) wdrożenie zorientowanej na pacjenta i jego rodzinie interwencji nawigacyjnej NavCare-EU kierowanej osób w starszym wieku z chorobą nowotworową będących na różnym etapie leczenia i opieki,
2) ocena skuteczności interwencji nawigacyjnej NavCare-EU w wymiarze:
– jakości życia pacjentów i ich opiekunów (ich stanu zdrowia oraz poziomu udzielanego im wsparcia społecznego)
– jej efektywności kosztowej oraz
– skuteczności procesów jej wdrażania i integracji w ramach różnych systemów opieki zdrowotnej w Europie.
Ocenie zostanie poddany proces wdrażania modelu nawigacji NavCare-EU i możliwości jego integracji z różnymi systemami opieki zdrowotnej w Europie, w tym ocena barier i czynników ułatwiających skuteczne i trwałe wdrożenie oraz mechanizmów związanych z osiąganiem pożądanych rezultatów w każdym kraju z punktu widzenia pacjentów, opiekunów rodzinnych i świadczeniodawców.