Family Carer Decison Support (FCDS)

Family Carer Decison Support (FCDS) – podejście skoncentrowane na opiekunach rodzinnych

Wsparcie decyzyjne opiekunów rodzinnych (FCDS) to specjalnie opracowana interwencja, której celem jest zaangażowanie członków rodzin osób z zaawansowanym otępieniem przebywających w domach opieki w proces wspólnego podejmowania decyzji dotyczących przyszłej opieki oraz opieki u kresu życia.

Podejście to zakłada

  • szkolenie personelu na temat prowadzenia rozmów z członkami rodziny o przebiegu dalszej opieki
  • informowanie rodziny jakie są możliwości zapewnienia opieki osobom z zaawansowanym otępieniem przebywającym w domach opieki

Dzięki niemu opiekunowie rodzinni będą mogli lepiej zrozumieć korzyści jak również zagrożenia  pojawiające się w wyniku możliwych form opieki. Opiekunowie będą aktywniej uczestniczyć we wspólnym podejmowaniu decyzji wraz z personelem oraz w planowaniu przyszłej opieki. Ta forma interwencji polega na:

  • zapoznaniu opiekunów z możliwymi opcjami opieki nad osobą z zaawansowanym otępieniem opisanymi w broszurze pt. „Comfort Care” oraz
  • ich udziale w ustrukturyzowanych spotkaniach z przeszkolonym personelem, których celem jest wybiegająca w przyszłość rozmowa o opiece.

Te dwa narzędzia ułatwiają poszanowanie przez rodzinę wartości jaką jest prawo do samostanowienia osoby z otępieniem nie tylko w odniesieniu do bieżącej opieki  realizowanej „w danym momencie”, ale też do opieki u schyłku życia. Szczery dialog z członkami rodziny jest niezbędny aby mogli zrozumieć, jak osoba z otępieniem odbiera swoje otoczenie i chorobę, co wynika z jej poglądów i preferencji tworzących obraz samego siebie i potrzebę samostanowienia o sobie.