Mgr inż. Adrianna Ziuziakowska

Inżynier technologii chemicznej (2020), absolwentka Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie (2022). Badacz w Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem w Zakładzie Socjologii Medycyny CM UJ. Jej zainteresowania naukowe to jakość opieki nad osobami starszym i promocja zdrowia w wieku podeszłym jak również problematyka braków leków, ich wytwarzanie i właściwości.

Realizowane projekty:

  • I-CARE4OLD (Individualized CARE for Older Persons with Complex Chronic Conditions in home care and nursing homes) – projekt międzynarodowy (numer 965341) w ramach program HORIZON2020 realizowany w Collegium Medicum UJ