Katarzyna Sekulak

Obecnie studentka III roku I stopnia Zdrowia Publicznego oraz II roku I stopnia Filologii Orientalnej – Turkologii. Przewodnicząca SKN Żywienia Człowieka, wiceprzewodnicząca KN Turkologów UJ, a także członkini SKN Promocji Zdrowia, SKN Prawo w Zdrowiu oraz SKN Ewolucyjnych Podstaw Zdrowia.

W ramach aktywności w wyżej wymienionych kołach naukowych brała udział w trzech międzynarodowych konferencjach:

  1. Smoła P., Sekulak K., Jędrasik J., Duplaga M. The assessment of televisits during the pandemic based on the online patients’ opinions. 30th edition of the International Medical Students’ Conference, Kraków, 1-4 June 2022.
  2. Ambroży U., Sekulak K., Piórecka B., Błaszczyk-Bębenek E. Selected components of the lifestyle of a group of children and youth from the Lesser Poland voivodeship. 9th International Conference on Nutrition & Growth, 17-19 March 2022.
  3. Banaś D., Sekulak K., Duplaga M. A mixed methods analysis of parents’ opinions about the use of homeopathy by paediatricians. 29th International Medical Students’ Conference IMSC, Cracow, 22 – 24 April, 2021

Jej zainteresowania naukowe to jakość opieki nad osobami starszymi oraz wykonywanie analiz statystycznych.

Realizowane projekty:                                                                         

  • I-CARE4OLD (Individualized CARE for Older Persons with Complex Chronic Conditions in home care and nursing homes) – projekt międzynarodowy (numer 965341) w ramach program HORIZON2020 realizowany w Collegium Medicum UJ