Aktualności


Konferencja EuGMS

W dniach 20-22 września 2023 w Helsinkach odbyła się konferencja EuGMS  (The European Geriatric Medicine Society). Podczas konferencji członkowie zespołu ICARE4OLD uczestniczyli w dwóch sympozjach i ponad 10 indywidualnych prezentacjach i sesjach plakatowych. Wśród osób prezentujących swoje prace znalazły się badaczki z Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem: Ilona Barańska z posterem pt.: „Which Nursing Home Residents are Administered Psychological Therapy more often? […]

Spotkanie konsorcjum I-CARE4OLD

W dniach 18-19 września 2023 roku w Helsinkach odbyło się spotkanie konsorcjum, którego celem było omówienie kluczowych zagadnień merytorycznych związanych z realizacją projektu, postępów pracy nad poszczególnymi pakietami zadań oraz dalszymi krokami. W spotkaniu uczestniczyli stacjonarnie jak i online partnerzy z Europy, Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Gratulacje dla Pani Profesor Katarzyny Szczerbińskiej

Z przyjemnością informujemy, że 14 czerwca 2023 roku Kierownik Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem WL UJCM Pani Profesor Katarzyna Szczerbińska odebrała akt nominacyjny z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy.  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Więcej informacji oraz galeria zdjęć dostępne poniżej: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/uroczystosc-wreczenia-nominacji-profesorskich,69947 https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/aktualnosc/3195  

Nagroda Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego za pracę magisterską dotyczącą jakości życia opiekunów rodzinnych osób starszych

Doktor Ilona Barańska, adiunkt w Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem w Zakładzie Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej na Wydziale Lekarskim UJCM została laureatką VIII Konkursu Naukowego im. prof. Jerzego Piotrowskiego na prace doktorskie i magisterskie o tematyce gerontologicznej lub geriatrycznej. Konkurs został ogłoszony przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (PTG). Polskie Towarzystwo Gerontologiczne to ogólnonarodowe, interdyscyplinarne stowarzyszenie naukowców i praktyków, organizatorów ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w ramach którego współpracuje […]

Spotkanie konsorcjum projektu I-CARE4OLD

W dniach 14-15 listopada 2022 w Leuven (Belgia) odbyło się spotkanie partnerskie projektu I-CARE4OLD. Jego celem było omówienie kluczowych zagadnień merytorycznych związanych z realizacją projektu jak również postępów pracy nad pakietami zadań. W spotkaniu uczestniczyli stacjonarnie jak i online partnerzy z Europy, Kanady i Stanów Zjednoczonych.